Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Hợp Tác Ở Biển Đông - Từ Góc Nhìn Quan Hệ Quốc Tế

Trong bối cảnh biển Đông ngày càng có ý nghĩa sống còn với các quốc gia trong khu vực, nhu cầu đảm bảo an ninh và kiến tạo nền hoà bình luôn đặt ra thành một nhu cầu có thật và chính đáng. Thực tế, các sáng kiến và hoạt động thực tiễn góp phần thúc đẩy hợp tác, an ninh tại biển Đông có ý nghĩa rất lớn cho việc ngăn ngừa và quản lý xung đột. Hợp tác xung quanh vấn đề biển Đông sẽ góp phần tạo tính gắn kết giữa các quốc gia và giảm dần những chia rẽ về mặt lợi ích của các quốc gia xung quanh vùng biển này.

Nhằm cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về những hoạt động hợp tác để thúc đẩy an ninh và hòa bình trong khu vực, trên cơ sở tập hợp các bài viết tiêu biểu xoay quanh vấn đề hợp tác tại biển Đông, nhóm tác giả đã thực hiện tập sách chuyên khảo Hợp tác ở biển Đông từ góc nhìn quan hệ quốc tế. Qua ấn phẩm này, độc giả có thể tiếp cận những quan điểm của một số quốc gia về vấn đề hợp tác biển Đông bằng cái nhìn đa chiều, từ các chủ thể tham gia quá trình hợp tác cho đến các hình thức hợp tác,...Đây cũng là cơ sở để độc giả có thể hiểu biết được quá trình chuyển biến của các quốc gia, từ nhận thức cho đến thực tiễn triển khai các hoạt động hợp tác tại biển Đông. Mặc dù vẫn còn tồn tại những bất đồng nhưng các quốc gia đều tán thành việc hợp tác như là chìa khóa quan trọng để tiến tới giải quyết thỏa đáng một số vấn đề xung quanh lợi ích của các bên ở biển Đông. Những hoạt động triển khai hợp tác tại biển Đông sẽ là những gợi ý hữu ích để giải quyết các vấn đề tranh chấp hay mâu thuẫn trong tương lai, Trên cơ sở tham khảo các vấn đề này, Việt Nam có thể cân nhắc cho những đề xuất chính sách có liên quan đến các hoạt động để nhằm vừa triển khai đảm bảo an ninh biển Đông vừa bảo vệ được chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả TS Trần Nam Tiến
Nhà xuất bản NXB Văn Hóa - Văn Nghệ
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786046813750
Trọng lượng (gr) 450
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 380
Giá bìa 80,000 đ