Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Based on the classic "Peter Cottontail" Claymation TV special from 1971! Children ages 0 to 3 will discover Easter surprises with Peter Cottontail in this colorful board book featuring seven sturdy tabs.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Linda Karl
Nhà xuất bản HarperCollins s
Năm phát hành 01-2017
ISBN 9780399557873
Trọng lượng (gr) 256
Kích thước 1.0 x 22.0 x 20.0
Số trang 16
Giá bìa 134,000 đ