Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Ellie Oryan
Nhà xuất bản Simon and Schuster
ISBN 9781481404389
Trọng lượng (gr) 100
Kích thước 1 x 20 x 20
Số trang 24
Giá bìa 61,000 đ