Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Hỏi - Đáp Về Tình Hình Thế Giới Và Chính Sách Đối Ngoại Của Đảng Và Nhà Nước Ta

Cuốn sách cung cấp thêm cho bạn đọc thông tin và tư liệu khi nghiên cứu và theo dõi tình hình thế giới, quán triệt và nắm vững đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Tình hình thế giới: Phần này đi sâu phân tích tình hình thế giới hiện nay, đặc biệt những vấn đề phức tạp, nổi cộm của các nước trên thế giới về chính trị, kinh tế, xã hội và chính sách đối ngoại.

Phần thứ hai: Chính sách đối ngoại của Đảng: Phần này tập trung trình bày sự đổi mới của Đảng và Nhà nước ta trên mặt trận đối ngoại, làm rõ chính sách và quan hệ đối ngoại của nước ta với các nước và tổ chức quốc tế nhằm giữ vững môi trường hòa bình và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Với rất nhiều thông tin được chắt lọc và mang tính khái quát cao, cuốn sách sẽ là tài liệu nghiên cứu, tham khảo bổ ích cho bạn đọc.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Học Viện Ngoại Giao
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211116078
Trọng lượng (gr) 450
Kích thước 20.5 x 12.5
Số trang 462
Giá bìa 73,000 đ