Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Hỏi - Đáp Về Luật Việc Làm

Ngày 16-11-2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật việc làm năm 2013. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2015 thay thế cho các quy định về bảo hiểm thất nghiệp của Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 và thay thế chương IX của Luật dạy nghề năm 2006 về đánh giá, cấp chứng chỉ kĩ năng nghề quốc gia được quy định trước đây đã hết hiệu lực.

Nội dung cuốn sách này gồm 101 câu hỏi và trả lời về các vấn đề như chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm,...

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với người lao động, người sử dụng lao động và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc làm cũng như cho tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực này.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Thanh Nga
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045708620
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 19 x 13
Số trang 83
Giá bìa 15,000 đ