Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Hỏi - Đáp Về Luật Hợp Tác Xã Năm 2012

Luật này quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Luật áp dụng đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên hợp tác xã (sau đây gọi là thành viên), hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi là hợp tác xã thành viên) và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức, hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Cuốn sách được biên soạn với mục đích giúp bạn đọc hiểu rõ hơn các quy định pháp luật trong lĩnh vực nêu trên.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Bích Loan
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045702925
Trọng lượng (gr) 120
Kích thước 20.5 x 12.5
Số trang 104
Giá bìa 19,000 đ