Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Hỏi - Đáp Về 'Diễn Biến Hòa Bình' Và 'Cách Mạng Màu'

Cuốn sách bao gồm các câu hỏi và trả lời về “diễn biến hòa bình” trên nhiều phương diện khác nhau nhằm giúp bạn đọc có những nhận thức và hiểu biết rõ hơn về “diễn biến hòa bình”, bao gồm: những kiến thức cơ bản về 'diễn biến hòa bình', 'diễn biến hòa bình' ở Liên Xô và một số nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, những kiến thức cơ bản về 'cách mạng màu', cách mạng màu ở một số nước trên thế giới, nguy cơ 'diễn biến hòa bình' và 'cách mạng màu' ở Việt Nam.

Nội dung các câu hỏi - đáp trong cuốn sách đề cập các vấn đề về hình thức, phương thức, thủ đoạn, bối cảnh ra đời, nguồn gốc của chiến lược “diễn biến hoà bình”, vấn đề diễn biến hòa bình ở Liên Xô và một số nước xã hội chủ nghĩa, các vấn đề cơ bản liên quan đến 'cách mạng màu', diễn biến 'cách mạng màu' ở một số nước trên thế giới cũng như những nguy cơ, phương hướng, nhiệm vụ phòng, chống 'diễn biến hòa bình' và 'cách mạng màu'.

Cuốn sách không chỉ có giá trị về lý luận và thực tiễn trong việc nhận dạng và phát hiện phương thức, thủ đoạn mới của chiến lược “diễn biến hoà bình” mà còn góp phần quan trọng trên mặt trận đấu tranh tư tưởng - lý luận, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa hiện nay; đồng thời lưu ý đến các dấu hiệu và những biểu hiện của “tự diễn biến” cần phải đề phòng và kiên quyết khắc phục khi nó phát sinh.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả GSTS Phạm Ngọc Hiền
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211115323
Trọng lượng (gr) 320
Kích thước 19 x 13
Số trang 251
Giá bìa 36,000 đ