Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Hỏi - Đáp Về Công Tác Văn Thư, Lập Hồ Sơ Và Lưu Trữ Đối Với Các Cơ Quan, Tổ Chức

Cuốn sách giúp cho bạn đọc nắm được các nguyên tắc của công tác văn thư, lưu trữ, những kỹ năng cần thiết cho cán bộ, công chức, viên chức và những người đang thực thi công việc có liên quan đến công tác văn bản, công văn giấy tờ, lập và quản lý hồ sơ, với quỹ thời gian hạn hẹp có thể tra cứu, xem xét để ứng dụng trong công việc của mình một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Ngoài phần phụ lục, nội dung chính của cuốn sách gồm 4 phần:

- Phần thứ nhất gồm 33 câu hỏi và trả lời về quản lý văn bản đi, văn bản đến và văn bản nội bộ tại các cơ quan, tổ chức.

- Phần thứ hai gồm 13 câu hỏi và trả lời về công tác lập và quản lý hồ sơ tại các cơ quan, tổ chức.

- Phần thứ ba gồm 24 câu hỏi và trả lời về công tác quản lý và sử dụng con dấu tại các cơ quan, tổ chức.

- Phần thứ tư gồm 24 câu hỏi và trả lời về công tác lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả TS Nguyễn Thị Hà, TS Nguyễn Văn Hậu
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045703175
Trọng lượng (gr) 330
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 211
Giá bìa 35,000 đ