Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Hỏi - Đáp Luật Thực Hành Tiết Kiệm Chống Lãng Phí Năm 2013

Luật này quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước; wuản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên; hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Cuốn sách được biên soạn với mục đích giúp bạn đọc hiểu rõ hơn các quy định pháp luật trong lĩnh vực nêu trên.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Thị Lương Trà, Trương Hồng Quang
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045710630
Trọng lượng (gr) 230
Kích thước 19 x 13
Số trang 175
Giá bìa 27,000 đ