Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Học Yêu Thương Từ Cuộc Sống - Ngày Vô Tận Của Mẹ

Bé Maguerite thương mẹ lắm, bé quan sát thấy mẹ như một nàng tiên có phép thuật về thời gian ấy, bởi vì ngày của mẹ dài đến vô tận và mẹ dường như chưa từng ngơi việc.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Estelle Meens, Elise Raucy
Dịch giả Võ Hứa Vạn Mỹ
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 7554417540077
Kích thước 18.5 x 18.5 cm
Số trang 32
Giá bìa 27,600 đ