Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Hoạt Động Quốc Tế Của Nguyễn Ái Quốc (1911 - 1941)

Cuốn sách Hoạt Động Quốc Tế Của Nguyễn Ái Quốc (1911 - 1941) đã phục dựng toàn bộ những hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trên hành trình tìm đường cứu nước.

Muc lục

- Chương 1: Quá trình hình thành con đường cứu nước và những hoạt động quốc tế đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài (1911-1917)

- Chương 2: Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917-1923)

- Chương 3: Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923-1924)

- Chương 4: Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc, châu Âu và Xiêm (1924-1929)

- Chương 5: Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc góp phần thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới (1930-1941)

Mời bạn đón đọc.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả TS Trần Nam Tiến
Nhà xuất bản NXB Tổng hợp TP.HCM
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045801154
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 273
Giá bìa 65,000 đ