Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Marissa Mayer
Giá bìa 96,000 đ