Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Thùy Linh
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hồng Đức
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Trí Việt
ISBN 4326733654010
Kích thước 19 x 27 cm
Số trang 16
Giá bìa 16,800 đ