Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Cuốn sách nào của Gide cũng mang chất hàm hỗn dị thường, là khởi từ duyên cớ đó. Vậy dịch Gide thật là điều đáng ngại. Ông trích dẫn lơ thơ một câu trong Kinh Thánh, một câu của Saint Paul - nhưng ông "rút một dây" mà chấn động cả một rừng....

Hòa âm điển dã - Andre Gide

Tập một

Tập hai

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Andre Gide
Dịch giả Bùi Giáng
Nhà xuất bản NXB Văn Nghệ
Năm phát hành 11-2018
Trọng lượng (gr) 180
Giá bìa 24,000 đ
Thể loại