Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Hồ Sơ Odessa (Truyện trinh thám)

Tác giả: Frederick Forsyth

Dịch giả: Phạm Viêm Phương

NXB: Cửu Long

Phát hành: 1988

Tính trạng: Sách chất lượng đọc

#sachabc

Reviews 0
Thông tin chi tiết