Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Trong những năm qua, ở trong nước và ngoài nước đã có rất nhiều công trình và đề tài lớn nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp Hồ Chí Minh được công bố và xuất bản. Để cung cấp thêm cho bạn đọc những thông tin và tư liệu có giá trị về tư tưởng, đạo đức và văn hóa Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Hồ Chí Minh ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam của một học giả lớn – Giáo sư, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới Vũ Khiêu. Cuốn sách là công trình chuyên khảo tập hợp những kết quả nghiên cứu công phu trong nhiều năm cũng như những trải nghiệm của Giáo sư Vũ Khiêu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh là những tư tưởng lớn, được coi là điểm nhấn của cuốn sách. Nội dung cuốn sách gồm năm phần:

Phần I. Hồ Chí Minh qua cuộc hành trình tìm đường cứu nước

Phần II. Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức

Phần III. Hồ Chí Minh với vấn đề văn hóa và con người

Phần IV. Hồ Chí Minh với các vấn đề nghệ thuật và tôn giáo

Phần V. Hồ Chí Minh với thương binh, liệt sĩ.

Kèm theo là một số văn bia, hoành phi, câu đối, bài minh tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ.

Thông qua ngồn tư liệu phong phú, được chắt lọc, văn phong trong sáng, giản dị mà sâu sắc, cuốn sách đem lại cho bạn đọc những thu hoạch bổ ích, những cảm nhận mới về con người, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh trên nhiều bình diện: quá khứ và hiện tại, truyền thống và hiện đại, lịch sử và văn hóa, triết lý nhân sinh, nghệ thuật, thẩm mỹ, từ đó thấy rõ hơn tầm vóc, ảnh hưởng và giá trị nhiều mặt của nhân cách văn hóa Hồ Chí Minh đối với dân tộc và thời đại.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Vũ Khiêu
Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia
ISBN 8935211117860
Trọng lượng (gr) 650
Kích thước 14.5x20.5
Số trang 412
Giá bìa 85,000 đ