Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Hip Hip Hooray! 2Ed features classic stories to motivate young learners and provide a familiar context to make grammar easy to teach and fun to learn!

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Beat Eisele, Catherine Yang Eisele, Rebecca York Hanlon, Stephen M Hanlon
Nhà xuất bản Pearson
ISBN 9789880029394
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 28x21.8
Giá bìa 139,000 đ