Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tập sách Hiền tài là nguyên khí quốc gia bao gồm các bài viết về các bậc hiền tài đã có những đóng góp đặc biệt giúp cho nước giàu dân mạnh, nhất là về mặt bồi đắp tri thức khoa học và đổi mới tư duy để xã hội ngày càng phát triển. Và cũng để thấy rằng, đất nước ta không chỉ có truyền thống đánh giặc, mà còn có truyền thống văn hiến về nhiều mặt mà thực sự chúng ta chưa chú ý khai thác hết tiềm năng. Nhất là trong thời đại ngày nay lại càng cần chú trọng hơn tới những cống hiến của họ, để rút ra những bài học từ tấm gương của người xưa và góp phần vun đắp lòng tự hào và sự tự tôn dân tộc. Không tự hào, tự tôn sao được khi trong lịch sử đã có những bậc danh nhân như Lê Văn Hưu, Chu Văn An, Tuệ Tĩnh, Nguyễn Trãi, Nguyễn An, Lương Thế Vinh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Hữu Trác, Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú; trong thời cận đại, hiện đại có những nhà khoa học, bậc trí thức lỗi lạc như Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Văn Tố, Trần Huy Liệu, Hoàng Xuân Hãn, Nguyễn Văn Huyên, Phạm Ngọc Thạch, Đặng Văn Ngữ, Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Cao Luyện, Trần Đức Thảo, Lê Văn Thiêm, Lương Định Của; và gần với chúng ta hơn cả, là nhà toán học hàng đầu thế giới, giáo sư Ngô Bảo Châu!

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Như Mai, Nguyễn Quốc Tín
Nhà xuất bản Kim Đồng
ISBN 8935036647993
Trọng lượng (gr) 320
Kích thước 20.5x14.5
Số trang 279
Giá bìa 58,000 đ