Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Hiến Pháp Việt Nam (1946, 1959, 1980, 1992, 2001, 2013)

Cuốn sách chia sẻ nội dung của 6 bản hiến pháp:

Hiến pháp năm 1946

Hiến pháp năm 1959

Hiến pháp năm 1980

Hiến pháp năm 1992

Nghị quyết 51/2001/QH10 ngày 25-12-2001 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992.

Hiến pháp năm 2013

Cuốn sách là tài liệu bổ ích giúp bạn đọc dễ dàng so sánh, đối chiếu và nghiên cứu.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045913499
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 255
Giá bìa 45,000 đ