Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Hiến Pháp Của Nước CHXHCN Việt Nam (Được Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2013)

Mục lục:

Chương 1: Chế độ chính trị

Chương 2: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Chương 3: Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường

Chương 4: Bảo vệ tổ quốc

Chương 5: Quốc hội

Chương 6: Chủ tịch nước

Chương 7: Chính phủ

Chương 8: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân

Chương 9: Chính quyền địa phương

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Lao Động Xã Hội
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935236402224
Trọng lượng (gr) 150
Kích thước 19 x 13
Số trang 79
Giá bìa 20,000 đ