Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Hệ Sinh Thái Toyota

Cuốn biên niên sử và những phân tích chi tiết nhất về phương thức sản xuất Toyota

Mô hình 4Ps và 14 nguyên lý của Phương thức Toyota bao gồm:

Giải quyết vấn đề (tiếp tục nâng cấp và học hỏi)

Học tập liên tục có tổ chức qua Kaizen và Hansei

Tự đi tìm hiểu để qua đó hiểu tình thế (Genchi Genbutsu)

Đưa ra quyết định từ từ bằng cách đồng thuận

Con người và đối tác (tôn trọng, thách thức, phát triển họ)

Phát hiện những nhà lãnh đạo sống với triết lý

Tôn trọng, phát triển và đặt ra thách thức với nhân viên

Tôn trọng, thử thách và giúp đỡ các nhà cung cấp

Quá trình (loại bỏ lãng phí)

Thiết lập luồng quy trình liên tục để làm lộ diện sai sót

Sử dụng những hệ thống kéo để tránh sản xuất thừa

Bình chuẩn hóa khối lượng công việc (Heijunka)

Dừng lại khi có vần đề về chất lượng (Jidoka)

Chuẩn hóa các nhiệm vụ cải tiến liên tục

Sử dụng kiểm soát trực quan để không còn một vấn đề nào bị giấu giếm.

Chỉ đặt sự tin cậy vào các công nghệ đã được kiểm tra

Triết lý (suy nghĩ lâu dài)

Đưa ra các quyết định quản lý dựa trên triết lý dài hạn, ngay cả khi phải hy sinh những mục tiêu tài chính ngắn hạn

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Taiichi Ohno
Dịch giả Đặng Thị Nga
Nhà xuất bản NXB Công Thương
Năm phát hành 11-2018
ISBN 8935251402414
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 13 x 20.5
Số trang 250
Giá bìa 109,000 đ