Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Hệ Giá Trị Việt Nam Từ Truyền Thống Đến Hiện Đại Và Con Đường Đến Tương Lai

Sách là sản phẩm của đề tài khoa học cấp Nhà nước KX.04.15/11-15.

Công trình nghiên cứu đi sâu về mặt thực tiễn, lý luận và được tiếp cận nghiên cứu theo hướng liên ngành (được minh họa bằng nhiều nguồn tài liệu tham khảo, tư liệu dẫn chứng…).

Với công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế , đất nước ta đang đứng trước những cơ hội phát triển chưa từng có nhưng cũng đồng thời đang tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn nghiêm trọng. Giải pháp duy nhất không thể trốn tránh là phải sớm xây dựng văn hóa để phát triển dựa trên nền tảng của một hệ giá trị Việt Nam mới.

'Đề tài có cách nhìn hệ thống chặt chẽ, nhất quán trong tư duy nghiên cứu, thể hiện bản lĩnh của người nghiên cứu, về hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại.'

(GS.TS. Đinh Xuân Dũng - Phó Chủ Tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung Ương)

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Trần Ngọc Thêm
Nhà xuất bản NXB Văn Hóa - Văn Nghệ
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786046826699
Trọng lượng (gr) 1100
Kích thước 24 x 16
Số trang 589
Giá bìa 220,000 đ