Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản BBC Children's Books
ISBN 9781405904117
Trọng lượng (gr) 223
Kích thước 29.6 x 0.6 x 20.9
Số trang 24
Giá bìa 81,000 đ