Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

"Artfully understated retelleing and magnificent apintings result in an unsurpassable presentation of the ancient fairytale. This is a triumph of children's literature, for all ages." --Publisher's WeeklyA Caldecott Medal Honor Book

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Rika Lesser
Nhà xuất bản Puffin Books
ISBN 9780698114074
Trọng lượng (gr) 455
Kích thước 28.7 x 0.5 x 20.6
Số trang 48
Giá bìa 112,000 đ