Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Miles Kelly Publishing Ltd
Năm phát hành 03-2014
ISBN 9781782094913
Trọng lượng (gr) 60
Kích thước 0.2 x 15 x 23
Số trang 24
Giá bìa 45,000 đ