Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

標準レベル・上級レベルの問題で段階的に学習できる。精選された問題でより高い実力を養成。解答編は、くわしく親切な「考え方・解き方」つき。

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả 小学教育研究会
ISBN 9784424623694
Trọng lượng (gr) 550
Kích thước x 18 x 1.2
Số trang 112
Giá bìa 263,000 đ