Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Lữ Thị Mai
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Học
Năm phát hành 01-2018
Công ty phát hành Liên Việt
ISBN 2513269006433
Kích thước 13.5 x 20.5 cm
Số trang 216
Giá bìa 74,400 đ