Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

This Little Me kit comes with 12 belly stickers to illustrate your baby's growth in photos and a gorgeous, wild animal-themed keepsake memory book with self-adhesive photo corners! Chronicle your baby's first year, month-by-month!

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Parragon
Nhà xuất bản Parragon
Năm phát hành 01-2015
ISBN 9781474819060
Trọng lượng (gr) 255
Kích thước 3.0 x 23.0 x 19.0
Số trang 32
Giá bìa 138,000 đ