Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Chưa có

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Larsen Freeman, Frodesen, Eyring
Nhà xuất bản Cengage Learning
ISBN 9781424003594
Trọng lượng (gr) 1226
Kích thước 26.9x23.6
Giá bìa 770,000 đ