Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Chưa có

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Larsen Freeman, Thewlis
Nhà xuất bản Cengage Learning
ISBN 9781424003587
Trọng lượng (gr) 1180
Kích thước 27.4x23.1
Giá bìa 770,000 đ