Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Nội dung giáo trình được chia làm hai phần:

Phần I: Xây dựng Đảng về tư tưởng, gồm những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng về tư tưởng; nội dung, phương thức xây dựng Đảng về tư tưởng; xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam về tư tưởng hiện nay.

Phần II: Xây dựng Đảng về đạo đức, gồm những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng về đạo đức, gồm những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng về đạo đức; giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn, đẩy lùi sự chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
ISBN 8935279105618
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 14.5 x 20.5
Số trang 248
Giá bìa 75,000 đ