Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Giáo Trình Triết Học Mác - Lênin gồm 15 chương, được sắp xếp theo lôgíc nội tại của bản thân tri thức triết học và không chia thành hai phần riêng biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử như các giáo trình trước đây, nhằm trình bày triết học Mác - Lênin với tính cách là một khối thống nhất hữu cơ của các quan điểm vừa biện chứng, vừa duy vật về tự nhiên, xã hội và tư duy.

Nhiều thành tựu của khoa học hiện đại đã được trình bày về sự thống nhất vật chất của thế giới, về vận động, không gian và thời gian, về nguồn gốc và bản chất của ý thức... Riêng về phạm trù vật chất được giới thiệu rõ hơn những phát minh lớn của khoa học tự nhiên từ cuối thế kỷ XIX cho đến nay, kể cả việc tìm ra 9 phản ứng nguyên tử đầu tiên vào năm 1995. Những phát minh đó càng làm cho việc nhận thức phạm trù vật chất trở nên sâu sắc hơn. Đây là điều mà các giáo trình trước đây chưa có điều kiện thể hiện đầy đủ. 

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia
ISBN 9786045704776
Trọng lượng (gr) 990
Kích thước 21 x 15
Số trang 675
Giá bìa 90,000 đ