Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Turng Trực
Nhà xuất bản Kinh tế TP.Hồ Chí Minh
Năm phát hành 10-2014
ISBN 2040080000314
Trọng lượng (gr) 450
Kích thước 16x24
Số trang 396
Giá bìa 99,000 đ