Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Giáo trình Quản trị Logistics được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập ngày càng mở rộng ở các trường Đại học Kinh tế do GS.TS Đặng Đình Đào, PGS.TS Trần Văn Bão, TS Phạm Cảnh Duy và TS Đặng Thị Thúy Hồng, chịu trách nhiệm đồng chủ biên. Quản trị Logistics là một trong những môn học quan trọng trong đào tạo ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh, giáo trình có thể được dùng làm tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà doanh nghiệp, sinh viên các trường đại học kinh tế.

Nội dung giáo trình tập trung chủ yếu vào quản trị các hoạt động Logistics đầu vào (Inbound Logigistics) và các hoạt động đầu ra (Outbound Logistics).

Chương 1: Những vấn đề chung về logistics

Chương 2: Quản trị logistics doanh nghiệp

Chương 3: Cơ sở của quản trị logistics

Chương 4: Quản trị nhu cầu

Chương 5: Quản trị dự trữ

Chương 6: Quản trị kho hàng hóa

Chương 7: Quản trị dịch vụ giao nhận hàng hóa

Chương 8: Thiết lập các mối quan hệ kinh tế trong hoạt động logistics

Chương 9: Hệ thống thông tin logistics

Chương 10: Quản trị dịch vụ khách hàng

Chương 11: Những điều cần biết trong quản trị logistics

Mời các bạn đón đọc!

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản NXB Tài Chính
ISBN 9786047918423
Trọng lượng (gr) 320
Kích thước 14.5 x 20.5
Số trang 311
Giá bìa 129,000 đ