Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác- Lênin (2017)

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
ISBN 8935211189157
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 14.5 x 20.5
Giá bìa 36,000 đ