Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Giáo Trình Logic Học Biện Chứng

Logic học biện chứng là một môn học quan trọng nhằm trang bị cho sinh viên, học viên cao học những kiến thức cơ bản về những quy luật và hình thức phản ánh của tư duy, về sự vận động, biến đổi và sự phát triển của hiện thực khách quan, về quy luật nhận thức chân lý, qua đó góp phần tạo tiền đề cho người học có khả năng tư duy biện chứng, nhận thức chính xác và vận dụng sáng tạo trong hoạt động thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

Giáo Trình Logic Học Biện Chứng trình bày một cách hệ thống nội dung kiến thức của logic học biện chứng trong mối quan hệ với các ngành khoa học khác, đặc biệt là logic học hình thức, triết học…

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả PGSTS Võ Văn Thắng
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045707272
Trọng lượng (gr) 290
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 171
Giá bìa 47,000 đ