Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành First News - Trí Việt
ISBN 2606342289783
Kích thước 19 x 26 cm
Số trang 328
Giá bìa 309,600 đ