Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Giáo Dục Nếp Sống Văn Hóa Cho Học Sinh

Nội dung cuốn sách là những phân tích cơ bản xung quanh vấn đề giáo dục nếp sống văn hoá cho học sinh, và trích một số quy định của pháp luật liên quan đến lứa tuổi học sinh trong Bộ luật hình sự, Luật giáo dục,…..

Cuốn sách gồm những phần chính như sau:

Chương I: Một số vấn đề chung về nếp sống văn hóa và đặc điểm của học sinh.

Chương II: Nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục nếp sống văn hóa cho học sinh.

Chương III: Vai trò và những quy định của pháp luật liên quan tới giáo dục nếp sống văn hóa cho học sinh.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045706985
Trọng lượng (gr) 290
Kích thước 20.5 x 12.5
Số trang 167
Giá bìa 27,000 đ