Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam
ISBN 8934994280761
Trọng lượng (gr) 100
Kích thước 17x24
Số trang 68
Giá bìa 3,700 đ