Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Giáo Dịc Việt Nam
ISBN 8934994280358
Trọng lượng (gr) 100
Kích thước 17x24
Số trang 63
Giá bìa 3,400 đ