Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam
ISBN 8934994283304
Trọng lượng (gr) 200
Kích thước 17x24
Số trang 157
Giá bìa 7,800 đ