Reviews 1

Giai thoại và sấm ký Trạng Trình

Phạm Đan Quế

(đọc tiếp...)

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là một nhân vật đặc biệt trong lịch sử Việt Nam. Sinh ra trong thời kỳ rối ren , nên tuy tài cao, học rộng, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý nhưng ông đi khá muộn - khi đã 45 tuổi - và đỗ Trạng Nguyên, ông làm quan 8 năm dưới thời nhà Mạc, thấy nhiều cảnh bất bình, ông đã dâng sớ chém 18 kẻ lộng thần để làm gương nhưng không được nhà vua phê chuẩn. Ông từ quan về quê dạy học.

Ông là một nhà giáo và một danh nhân văn hóa lớn. Khi về quê dạy học ông có nhiều học trò , sau này đỗ đạt thành danh rất nhiều. Ngay cả vua Mạc cũng vẫn thường cho người về hỏi ý kiến của ông về các việc lớn trong triều  Đặc biệt, ông còn là một nhà tiên tri đại tài, các tiên đoán của ông hầu hết đã trở thành hiện thực. Ông còn là một nhà thơ, thơ ông giàu tính triết lý nhưng cũng có những bài mộc mạc, dân dã , châm biếm nhẹ nhàng

THÓI ĐỜI

Ở thế làm chi cười lẫn nhau,

Giàu chê khó, khó chê giàu.

Người hàng thịt nguýt người hàng cá.

Đứa bán bò gièm đứa bán trâu.

Bé vú thở than người cả vú,

Ít râu ảnh ỏi kẻ nhiều râu.

Mặc trời phú tính yên đòi phận,

Ở thế làm chi cười lẫn nhau !

Là một người được nhân dân sùng kính, nên giai thoại về ông khá nhiều, không biết cái nào là thật, cái nào là do người đời yêu mến ông mà thêm vào. Tác giả Phạm Đan Quế cũng đã dày công nghiên cứu các sách vở có nói về ông, đã biên soạn, chắt lọc để viết nên cuốn:Giai thoại và sấm ký Trạng Trình. Cuốn sách gồm 5 phần:

* Phần thứ Nhất: Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

* Phần thứ Hai:Giai thoại về tiên tri của Trạng

* Phần thứ ba:Sấm ký Trạng Trình

* Phần thứ tư: Tư liệu về Kinh dịch và sách Thái Ất thần kinh

* Phụ mục : Trạng Trình phương tây- Notradamus

Mình là người khá thích các giai thoại về tiên tri , các nhà tiên tri nên khá thích cuốn sách này. Đọc sách ta hiểu thêm về phẩm cách cũng như tài năng của ông. Hiểu thêm về những tiên tri được đưa ra trong bài sấm của ông từ thuở Hồng Bàng cho mãi tận ngày nay với nhiều nhân vật xuất chúng xuất hiện sau ông mà đặc biệt nhất là tiên đoán về sự kiện 8 vạn bộ đội Cụ Hồ về giải phóng Thủ đô năm 1954

Thông tin chi tiết
Tác giả Phạm Đan Quế
Năm phát hành 02-2019