Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Giải Bài Tập Vật Lí Lớp 10

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

PHẦN I: CƠ HỌC

CHƯƠNG I: Động học chất điểm

Bài 1: Chuyển động cơ

Bài 2: Chuyển động thẳng đều

Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài 4: Sự rơi tự do

Bài 5: Chuyển động tròn đều

Bài 6: Tính tương đối của chuyển động - Công thức cộng vận tốc ..

Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí

CHƯƠNG II: Động lực học chất điểm

Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực -  Điều kiện cân bằng của chất điểm

Bài 10: Ba định luật newton

Bài 11: Lực hấp dẫn -  Định luật van vật hấp dẫn

Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo -  Định luật Húc

Bài 13: Lực ma sát

Bài 14: Lực hướng tâm

Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang

CHƯƠNG III: Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Bài 18: Cân bằng của một vật có trục quay cố định - Momen lực

Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Bài 20: Các dạng cân bằng, Cân bằng của một vật có mặt chân đế

Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Bài 22: Ngẫu lực

CHƯƠNG IV: Định luật bảo toàn

Bài 23: Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng

Bài 24: Công và công suất

Bài 25: Động năng

Bài 26: Thế năng

Bài 27: Cơ năng

PHẦN II: NHIỆT HỌC

CHƯƠNG V: Chất khí

Bài 28: Cấu tạo chất - Thuyết động học phân tử của chất khí

Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt - Định luật Boyle - Mariotle

Bài 30: Quá trình đẳng tích - Định luật Charles

Bài 31: Phương trình trạng thái khí lý tưởng

CHƯƠNG VI: Cơ sở của nhiệt động lực học

Bài 32: Nội năng và sự biến thiên nội năng

Bài 33: Các nguyên lý của nhiệt động lực học

CHƯƠNG VII: Chất rắn và chất lỏng – Sự chuyển thể

Bài 34: Chất rắn kết tinh – Chất rắn vô định hình

Bài 35: Biến dạng của vật rắn

Bài 36: Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Bài 38: Sự chuyển thể của các chất

Bài 39: Độ ẩm của không khí

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Kim Dung
Nhà xuất bản NXB Tổng hợp TP.HCM
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935092533681
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 24 x 16
Số trang 94
Giá bìa 25,000 đ