Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Chưa có

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Pearson
Nhà xuất bản Pearson
ISBN 9780130136343
Trọng lượng (gr) 440
Kích thước 27.686x21.082
Số trang 204
Giá bìa 331,000 đ