Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Fox is on a roll in the love department. First he falls for Raisin, then for Millie, Rosa, Lola - and then Raisin again. Can Fox handle this much love?

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Edward Marshall
Nhà xuất bản Penguin Young Readers
ISBN 9780140368437
Trọng lượng (gr) 96
Kích thước 22.9 x 0.5 x 15.2
Số trang 48
Giá bìa 65,000 đ