Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Gan Yi Shen
Nhà xuất bản SAP GROUP PTE LTD
ISBN 9789814357593
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 1 x 19 x 26
Số trang 152
Giá bìa 78,000 đ