Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Winston Groom
Dịch giả Ngọc Trà
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm phát hành 09-2017
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 2511047206594
Kích thước 13 x 20 cm
Số trang 344
Giá bìa 138,000 đ
Thể loại