Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Plastic bath book with soft squashy pages, to make bathtime even more fun. Colourful scenes show penguins wobbling on the ice, gliding through the water and sliding through the snow on their tummies.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Stella Baggott
Nhà xuất bản Harper Collins - USBORNE
ISBN 9781409531395
Trọng lượng (gr) 150
Kích thước 13x13
Số trang 10
Giá bìa 164,000 đ