Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

WARNING! Not suitable for children under 36 months because of small parts. Choking Hazard A fun and educational sticker book designed to help young children develop basic number skills in a simple and enjoyable way. Readership level: 3+.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Felicity Brooks
Nhà xuất bản Harper Collins- USBORNE
ISBN 9780746067123
Trọng lượng (gr) 181
Kích thước 30.5x23
Số trang 28
Giá bìa 130,000 đ