Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Megan E Bryant
Nhà xuất bản Puffin
ISBN 9780448478777
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 22.9 x 0.3 x 15.2
Giá bìa 67,000 đ